Čtyřdobý zážehový motor

Většina současných i minulých automobilů používá klasický čtyřdobý zážehový motor, vyvinutý v devatenáctém století. Palivem bývá většinou benzín, ale tyto motory mohou po úpravě spalovat také alkohol nebo plyn (LPG, CNG).


Dvoudobý zážehový motor

Dvoudobý motor je jednodušší, nemá ventilový rozvod a kombinuje vždy dvě doby dohromady. Při zdvihu pístu dochází ke kompresi a sání, při expanzi je píst tlačen dolů a souběžně probíhá fáze výfuku. Na animovaném obrázku je dvoudobý vzduchem chlazený motor, má píst s tzv. deflektorem. Na pravé straně je dole sací a nahoře výfukový kanál, po levé straně válce je přepouštěcí kanál.


Zážehový motor Wankel

V šedesátých letech dvacátého století se na trhu objevily první automobily s motorem s rotujícími písty. Motor vyvinul Felix Wankel ve firmě NSU a licenci na jeho výrobu zakoupila řada světových automobilek.
Podobně jako u dvoudobého motoru, i zde dochází k souběhu několika fází pracovního cyklu motoru. Na animovaném obrázku je po levé straně kanál sání, sání je znázorněno modrou barvou. Komprese a expanze jsou tečkovaně, výfuk a výfukový kanál po pravé straně hnědě. Motor na obrázku má několik zapalovacích svíček.


Vznětový motor

Stále větší oblibě se těší vznětové motory, které používají jako palivo naftu. Pracují se čtyřdovým pracovním cyklem a nasávají pouze vzduch. Po jeho stlačení se do válce vstříkne nafta a dojde k jejímu samovznícení. Používá se buď nepřímé vstřikování do kumůrky v hlavě nebo přímé vstřikování do válce. Pro studený start je motor vybaven žhavicími svíčkami. Motor musí mít pevnější konstrukci, kompresní poměr bývá podstatně vyšší, obvykle dvojnásobný, než u zážehových (benzínových) motorů.Name
Email
Comment
Or visit this link or this one